Zpracováváme následující osobní údaje:

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení.
  • Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli plně poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme data o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem. Klientům zasíláme informace o změnách, aktualitách i novinkách prostřednictvím e-mailů na základě oprávněného zájmu. V případě nově nabytých kontaktních údajů vyžadujeme udělení souhlasu se zasíláním těchto informací.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 

Zajímavější články najdete na našem blogu »