Čakry a orientální tanec: Třetí oko

Intuice, představivost, vizualizace, vidění. To jsou kvality spojené se 6. čakrou neboli adžňá. Ta se nachází v místech třetího oka, mezi obočím.

Pomalé nebo přetížené 3. oko?

Při nedostatečném pohybu energie v této čakře se člověk těžko napojuje sám na sebe, dělá mu problém vizualizovat, snít, je příliš „nohama na zemi“. Těžko si zapamatovává, popírá věci, těžko zpracovává záležitosti mezi nebem a zemí. Příliš rychlý rok energie v adžňá se může projevit poruchou koncentrace, halucinacemi nebo až schizofrenickými tendencemi. Na fyzické úrovni může disharmonie v čelní čakře způsobit bolesti hlavy či potíže se spánkem.

Třetí oko v orientálním tanci

Orientální tanec nepřispívá k proudění energie v této čakře na fyzické úrovni. Jde o hlubší pochopení projevu tance jako jedné z možných veličin, schopnosti přemýšlet v širších souvislosti. Nechat fantazii pracovat a přinést nápady (sílu je posléze projevit nám dává energie višuddhi). Nepopírat věci, které vidím. Schopnost sebereflexe.

Jógové ásány, které výrazně stimulují adžňu:

  •  šavásána – pozice mrtvoly
  •  balásána – pozice dítěte
  •  sarvangásana – pozice svíčky

 

Tento text je součástí závěrečné práce „Jóga a orientální tanec: spojení, které dává smysl“, psanou k zakončení kurzu Instruktor jógy