Čakry a orientální tanec: Srdeční čakra

Čtvrtá, srdeční čakra je spojená s láskou. Při jejím správném fungování cítíme v bytosti otevřenost, láskyplnost a pochopení a sebepřijetí. Proudící prána podporuje přijímání – ve smyslu sebepřijetí i přijetí jiných. Do této oblasti spadá srdce, plíce, rozvod kyslíku po těle.

Zablokovaná anaháta či anaháta s pomalou energií se projevuje jako citový chlad, nedostatek empatie a soucitu, pocit izolace, žal, kritičnost. Ve fyzickém těle odpovídají kardiovaskulárním a plicním problémům, u žen se při blokaci objevují problémy s prsy (cysty, rakovina).

Anaháta, v níž proudí energie zrychleně, se projevuje jako žárlivost, vynucování pozornosti a projevů lásky, majetnictví či nezdravým altruismem až sebeobětováním.

Srdce v břišním tanci

V orientálním tanci se s oblastí srdeční čakry pracuje při práci s hrudníkem. Hodí se výsuny hrudníku do stran, výsun dopředu, kroužky nebo osmičky, rotace až v uvolnění – to ji stimuluje výrazně.

Problémy s těmito pohyby nemívají ženy, které mají malé děti, mateřské typy. Srdeční čakra je plna mateřské, bezpodmínečné lásky, což se ukazuje i na pohyblivosti v oblasti hrudníku. Rozproudění energie v oblasti anaháty prospívá zejména ženám, které se pohybují vprostředí s převahou yangové energie – například v mužském pracovním kolektivu nebo žijí s manželem a syny. Orientální tance jim pomohou se napojit více na jinovou energii, na svou jemnou stránku, emoční. Bez nutnosti podávat výkon.

Jógové ásány, které výrazně stimulují anahátu:

  • matsjásána – pozice ryby
  • uštrásána – pozice velblouda
  • gomukhásána – pozice krávy
  • adho mukha švanásána – pes s hlavou dolů

Tento text je součástí závěrečné práce „Jóga a orientální tanec: spojení, které dává smysl“, psanou k zakončení kurzu Instruktor jógy