Čakry a orientální tance: Sakrální čakra

Penízkový šátek na bocích prospívá druhé, sakrální čakře. Ta se nachází pár centimetrů pod pupíkem, její střed si můžeme představit v úrovni sušumny. Svádhišthána ovlivňuje práci pohlavních orgánů, močového měchýře a ledvin, kyčlí, kříže a celé pánve.

Břišní tance a druhá čakra

Harmonizovaná svádhišthána se projevuje zdravou sexualitou, radostí a projevením emocí. Proto se o orientálním tanci hovoří jako o tanci, který posiluje ženskou energii ve smyslu libida a který zlepšuje plodnost.

Uvolněním boků můžeme odstranit psychosomatické bloky právě v pánevní oblasti. Fungující čakra odkazuje také k fungující apáně, energie směřující dolů – správně pracující svádhišthána napomáhá k bezbolestné menstruaci nebo bezproblémovému porodu. Jsme schopni nechat odplavit potíže nebo projevit svou kreativitu, jsme schopni se ponořit do proudu vědomí (prvek svádhištány je voda). Dochází k sebeuspokojení na fyzické i mentální úrovni.

Břišní tance a druhá čakra

Pokud ve svádžištháně neproudí energie dostatečně, projevit se může problémy s SI skloubením (křížová a kyčelní kost), emočním chladem, netvořivostí. Zablokovaná čakra se může projevit například endometriózou, cystami, potížemi s cyklem nebo neplodností.

Naopak velmi rychlé proudění energie ve druhé čakře se projevuje nadměrnou sexuální potřebou, chorobným touhám, kladení momentálního potěšení nad hodnoty.

Cinkot penízkových šátků

Sakrální čakra je velmi silně ovlivnitelná právě orientálními tanci, a to díky pohybům boků. Může skvěle působit právě na emoční bloky v pánvi, proto se doporučují uvolňující posuny pánví do stran, do kroužků, osmiček či rotace pánve. Shimmy je pohyb silně stimulující tok energie. Je vhodné přidat penízkový šátek, který boky lehce zatíží, zvýrazní jejich aktivitu a podpoří schopnost uvolnit pánev.

Třasavý pohyb shimmy proto neděláme se začátečnicemi hned  – je vhodné začít nejprve prací s uvolněním v pomalém tempu, kdy vědomě a hladce vytahuje bok nahoru a nechá pánev pohupovat. Pokud by žena přistoupila rovnou v shimmy, než si osvojí schopnost zcela boky uvolnit, opět by dávala důraz na kontrakci na místo relaxaci. Energie by neproudila, ale zůstávala stažená.

Jógové ásány, které výrazně stimulují svádhištánu:

  • viparita karání – pozice lomené svíčky
  • páščimottásána – pozice kleští
  • baddha konasana – pozice motýlku

 

Tento text je součástí závěrečné práce „Jóga a orientální tanec: spojení, které dává smysl“, psanou k zakončení kurzu Instruktor jógy