Čakry a orientální tance: Hrdelní čakra

S pátou, krční čakrou bývá často spjatá komunikace ve smyslu slov. Stejně tak důležitá je však komunikace somatická, tedy co říká naše tělo. Právě k tomu mohou napomoct orientální tance.

Slabá nebo přetížená 5. čakra

Tato čakra je důležitá pro sebevyjádření, schopnost zformulovat myšlenky, schopnost vydat je navenek. Jde oprojev směřující nahoru a ven, hovoříme o energii udána. Slabá aktivita páté čakry je patrná u člověka, který nevyslovuje nahlas své názory, zadržuje svůj projev, úzkostně se vyhýbá slovním konfrontacím nebo trpí trémou a strachem mluvit. Naopak při přetížení páté čakry pozorujeme, že člověk hodně mluví, dbá na vyjádření sebe bez ohledu na ostatních, jeho slabou stránkou je naslouchání a neschopnost držet tajemství. Objevit se může i koktání nebo jiné vady řeči. Na potíže s pátou čakrou (jogíni jí říkají višuddha) poukazují nemocné hlasivky, věčné angíny a záněty v oblasti krku.

Improvizace v břišním tanci

V orientálním tanci můžeme k harmonizaci višuddhy přispět podporou osobitého projevu každé ženy. Posílení jejího vědomí, že si může dovolit vyjádřit sebe sama skrz pohyb, napomáhá k přenesení tohoto projevu i do ostatních oblastí jejího vnějšího a vnitřního života. Na kurzu orientálního tance se přirozeně vyskytují ženy, pro které je choreografie příliš svazující a chtějí především prostor pro vlastní nápady (energie v čakře koluje rychle) a milují improvizaci v tanci. Improvizace je naopak nepřirozená (až nepříjemná) pro ženy s pomalým kolováním energie. Takové ženy se zdráhají tančit podle sebe, preferují jasně dané sestavy prvků.

Existuje několik možnosti, jak podpořit višuddhi v tanci. Začínáme od volného pohybu horních končetin, které mohou doplňovat pohyb boků. Ženy krouží okolo těla, používají zápěstí, hýbou se obě ruce nahoru a dolů nebo střídavě. Nic není špatně, všechny možnosti/nápady/rozsahy jsou správné. Postupně si žena zvyká na možnost zvolit si pohyb, který jí je nejpřirozenější, a dokáže vyjádřit vlastní pocity.

Jógové ásány, které výrazně stimulují višuddhu:

  • halásána – pozice ryby
  • šalambaásana – pozice kobylky
  • trikonásána – pozice trojúhelníku

Tento text je součástí závěrečné práce „Jóga a orientální tanec: spojení, které dává smysl“, psanou k zakončení kurzu Instruktor jógy